Aktuality

Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality

Nový modul do aplikácie ELPoz

Rozšírenie software databázovej aplikácie ELPoz - Elektronická Evidencia Pozemkov o modul Porasty. Doprogramovaním modulu Porasty do software ELPoz dosiahneme ďalších požadovaných funkcionalít:

Rozšírenie aplikácie ELPoz o modul - Pozemkové spoločenstvá

Nový modul poskytuje výstupy pre právne a neprávne subjekty na ktoré sa vzťahuje nový zákon 97/2013 Z. z. zákon o pozemkových spoločenstvách. Sú to subjekty ktoré musia podľa §18 viesť zoznam podielnikov a sú povinné každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Windows XP končí: Posledný rok technickej podpory

Operačný systém Windows XP má pred sebou posledný rok života. Medzi používateľmi je však stále populárny. Končí aj Windows 7 bez Service Packu.

Bezpečné weby sa zelenajú EV certifikátom

Internetoví podvodníci sa dnes zameriavajú hlavne na podvody používateľov a falošné weby. Je preto dôležité chrániť stránky nezameniteľným symbolom bezpečnosti - zeleným adresným riadkom.

Windows 8 je hotový

Nová verzia operačného systému Windows pre osobné počítače ale tiež tablety, Windows 8, je dokončená a v súčasnosti ju už majú k dispozícii výrobcovia počítačov. Spoločnosť Microsoft to oznámila dnes spolu so zverejnením dátumov dostupnosti pre špecifické skupiny užívateľov, ktoré získajú prístup k Windows 8 skôr ako v deň jeho všeobecnej dostupnosti 26. októbra. Finálnou verziou sa nakoniec stal build s číslom 9200. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET