Aktuality - KAnet soft-net services

spravca_stranky 17. februára 2022 0 Comments

vo Verzií  3.0.14 1.V súhlase na ťažbu – pri druhu ťažby hrúbie z prerezávky bolo zmenené aby sa nemusela zadávať Špecifikácia obdobne ako to je pri mimoriadnej ťažbe. 2. Pri zadávaní nového záznamu spracovania kalamity náhodnou ťažbou

spravca_stranky 17. februára 2022 0 Comments

Vitajte Vás na našej novej stránke. Momentálne je stránka v rekonštrukcií. Plne dostupná a funkčná bude od 1.5.2022.