Jasenica 425, 01817 Jasenica +421 918 394 876 office@kanet.sk

vo Verzií  5.2.80, ktorej demo verziu môžete stiahnuť priamo z tohto odkazu bol zmenený celý vizuál software. Boli pridané nové funkcie tlačových zostáv. V neposlednom rade bola urobená predpríprava pre grafický modul zobrazenia máp z pozemkami vlastníkov

spravca_stranky 17. februára 2022 0 Comments

vo Verzií  3.0.14 1.V súhlase na ťažbu – pri druhu ťažby hrúbie z prerezávky bolo zmenené aby sa nemusela zadávať Špecifikácia obdobne ako to je pri mimoriadnej ťažbe. 2. Pri zadávaní nového záznamu spracovania kalamity náhodnou ťažbou

spravca_stranky 17. februára 2022 0 Comments

Vitajte Vás na našej novej stránke. Momentálne je stránka v rekonštrukcií. Plne dostupná a funkčná bude od 1.5.2022.