Jasenica 425, 01817 Jasenica +421 918 394 876 office@kanet.sk

Case Study Information Názov projektu :Vytvoriť software pre evidenciu a vypracovanie výstupov pre poľovné revíry, pozemkové spoločenstvá ... Kategória :Sofware / Databázové Klienti :poľovné revíry, pozemkové spoločenstvá Dokončené : :01 April, 2012 Prvá verzia Zručnosti  :Visual FoxPro 9