EVNAR - KAnet soft-net services

Máte otázku na projekt EVnar ?

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo mailom:
software@kanet.sk alebo pizur@kanet.sk

EVNar - Evidencia náradia a zariadení

bol pôvodne vytvorení pre konkrétne využitie a to evidenciu výpôžičiek a vrátení náradia a zariadení v stredne veľkej  spločnosti. Software bol vytvorený na báze Klient- server vzhľadom k požiadavke zákazníka mať k nemu prístup odkiaľkoľvek cez Internetový prehliadač. Môže byť bez problémov prevádzkovaný na vašej doméne. Ak nemátge doménu vieme zabezpečiť hosting webaplikácie.

Zhrnutie

Aplikácia je koncipovaná aby nemohlo dôjsť k zneužitiu a má nastavené kontrolné mechanizmy pri evidencií výpôžiček ako aj vrátení. V prípade požiadavky na potvrdenie schválenia  prebieha schvalovací proces  aby sa mohlo opäť požičať.

 

 

Na spravovanie má administrátor aplikácie možnosť využiť rôzne nastavernia ako členenie na org. jednotky, skupiny náradia pridelovanie prístupových práv na rôzne operácie..