EVPOL - KAnet soft-net services

Máte otázku na projekt EVPOL ?

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo mailom:
software@kanet.sk alebo pizur@kanet.sk

EVPOL - Elektronická Evidencia členov poľovníckych združení

Software je primárne určený pre Regionálne Organizácie Slovenského Polovníckeho Zväzu.

Software je veľmi jednoduchý na obsluhu a umožňuje tlačiť rôzne zoznamy podľa výberu, ďalej  obálky a etikety tiež podľa rôznych filtrovacích pravidiel.

Samozrejmosťou je  automatizovaný prenos dát medzi viacerými pobočkami a zálohovanie a obnova dát. 

Vývoj software je ukončený ale samozrejmosťou je doplnenie prípadne úpravy podľa požiadaviek starých či nových zákazníkov.

 

Zhrnutie

Pri vývoji software sme vychádzali z požiadavky zákazníka, evidovať karty členov rôznych poľ. združení Slovenského Polovníckeho Zväzu a evidenciu využiť na rôzne tlačové výstupy a pehľady v Regionálnej organizácii.