LOVEC - KAnet soft-net services

Máte otázku na projekt LOVEC ?

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo mailom:
software@kanet.sk alebo pizur@kanet.sk

LOVEC

Softwérový produkt Lovec slúži na evidenciu lovu, chovu zveri  pre potreby poľovných hospodárov. Demo verzia je umiestnená na našej stránke.

 

Jeho hlavnou prednosťou je skĺbiť množstvo rôznej evidencie poľovného hospodára a vytvoriť tak jednotný nástroj na zjednodušenie ich každodennej agendy.  

Zhrnutie

 Z evidencie môžme spomenúť napr evidenciu členov, povoleniek k odstrelu zveri, evidencia lovu zveri, plánovanie chovu a lovu a mnoho dalších ako evidenciu úhynu, spoločných polovačiek, bezplatne ponechanej diviny … 

 

Samozrejmosťou budú výstupy pre Lesné úrady podľa platných noriem a zákonovm tlač zoznamov vydaných značiek, povoleniek