Outsourcing - KAnet soft-net services

Potrebujete radu od odborníkov ?

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo mailom:
office@kanet.sk

Rozšírená podpora IT riešení

Zaisťujeme podporu riešení implementovaných v rámci implementačných projektov alebo projektov systémovej integrácie. Naša podpora môže alebo nemusí obsahovať produktovú podporu jednotlivých komponentov/produktov od jednotlivých dodávateľov. V každom prípade rozšírená podpora ide nad rámec klasickej podpory produktovej, ktorá je síce nutnou podmienkou, ale rozšírená podpora pridává podporu celého řiešenia, ktoré je z jednotlivých produktov zložené.

Zhrnutie

Podpora s charakterom opakovaných činností – max. 10 hod./mes. – 150€,- / mes
Konzultačná podpora – max. 10 hod./mes – cca 200€,- / mes.

Hore uvedené rozsahy podpory a tomu odpovedajúce ceny sú iba orientačné, konkrétnu zmluvu a jej rozsah podpory je možno dohodnúť na mieru a na prianie zákazníka.

Hodinová sadzba  –  cca 70€  (nad rámec paušálnych hodín)