FIS - KAnet soft-net services

Máte otázku na projekt ELPOZ ?

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo mailom:
software@kanet.sk alebo pizur@kanet.sk

ELPOZ - Elektronická Evidencia pozemkov združenia.

Softvér bol vytvorený za účelom zjednodušenia evidencie pozemkov vlastníkov Poľovníckych a Lesných združení, pozemkových spoločenstiev, Urbárov a Obecných úradov .

Základnou platformou je databázový systém SQL, na ktorom bola postavená elektronická evidencia pozemkov.  

Zhrnutie

Najdôležitejšou vlastnosťou software je spájanie vlastníkov podľa rôznych identifikátorov. Musí správne rozpoznať rôzne typy identifikátorov a potom ich sumarizovať tak, aby sa získala ucelená informácia o vlastníctve jednotlivých vlastníkov či podielnikov.