Networking - KAnet soft-net services

Máte záujem o novú počítačovú sieť ?

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo mailom:
office@kanet.sk

Networking - Počítačové siete LAN, WAN, MAN

Počítačová sieť je základom každej sieťovej infraštruktúry. Aj ten najlepšie pripravený návrh na prepojenie Vašich pobočiek, ktoré sú od seba vzdialené niekoľko kilometrov môže zlyhať na jednom zle prevedenom konektore či zásuvke.
A preto je u nás kvalita prevedenia na prvom mieste. Ponuka našich služieb v oblasti sieti LAN či WAN by sa dala stručne zhrnúť nasledovne

Zhrnutie

  1. Konzultácie – získanie detailných informácií o požiadavkách zákazníka na systém z hľadiska výkonosti a flexibility, objemu spracovávaných dát, typu aplikácií, požiadaviek na spoľahlivosť, bezpečnosť dát atď.
  2. Dodávka a inštalácia systému – dodávka kompletného softwarového a harwardového vybavenia počítačovej siete podľa špecifikácie uvedené v projekte, resp. podľa zákazníkom vybraného variantu, inštalácia, oživenie a otestovanie celého systému, zaškolenie správcu siete, pomoc pri zavedení potenciálnych užívateľov do systému, pripojenie všetkých budúcich sieťových periférií – tlačiarní, plotrov, príp. inątalácia sieťových aplikácií zákazníka, odovzdanie zápisu o konfigurácií a stave celej počítačovej siete zákazníkovi.

Naša firemná stratégia nespočíva v dodávke a inštalácií najlacnejších technológií, ale v dodávke spoľahlivých a komplexných riešení s ďalšími službami pre zákazníka. Zabezpečíme pružný a kvalitný záručný a pozáručný servis., monitorovanie LAN a ladenie jej výkonnosti, hot – line ( okamžité konzultácie, príp. zásah našich špecialistov )