POZMAP - KAnet soft-net services

Máte otázku na projekt POZMAP ?

Môžete nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo mailom:
software@kanet.sk alebo pizur@kanet.sk

POZMAP

Pre potreby jedneho s našich top klientov bol vytvorený softwérový produkt na Grafickú reprezentáciu mapových dát.
Software bol vyvijaný v spolupráci so spol. Topol software. 

 Základnou úlohou je zobrazenie máp LHP, KU, UE a ortofotomáp podľa veľkého množstva výberov a kritérií.  

Zhrnutie

Software dokáže generovať rôzne prieniky GIS mapových vrstriev. Jednym z prienikov software PozMap2 je aj výstup pre iný náš softwérový produkt ELPoz. Tento sa používa na import dát pre už spomínaný software ELPoz.