Jasenica 425, 01817 Jasenica +421 918 394 876 office@kanet.sk

  • Home
  • Nová aktualizácia aplikácie LHE 3.0.14
spravca_stranky 17. februára 2022 0 Comments

vo Verzií  3.0.14 1.V súhlase na ťažbu – pri druhu ťažby hrúbie z prerezávky bolo zmenené aby sa nemusela zadávať Špecifikácia obdobne ako to je pri mimoriadnej ťažbe. 2. Pri zadávaní nového záznamu spracovania kalamity náhodnou ťažbou bola pridaná funkcia automatického doplnenie čísla súhlasu do nahlásenia kalamity. Prípade ak súhlasov je viac tak do záznamu nahlásenia danej kalamity budú pridané všetky Súhlasy zo všetkých záznamov spracovania danej kalamity. 3. Bola pridaná nová tlačová zostava „Hlásenie kalamity“ v členení JPRL – dátum vzniku kalamity – dátum spracovania a koľko ostáva spracovať a čísla súhlasov na ťažbu . ….