Software - KAnet soft-net services

Vývoj software na zákazku

Špecializujeme sa hlavne

na databázové aplikácie

Jednou z hlavných činností firmy KaNET soft-net services je vývoj software a programovanie. Vytvárame software na zákazku, ale tiež ponúkame už vlastný SW, ktorý uzpôsobujeme a implementujeme pre jednotlivých zákazníkov na mieru. Špecializujeme na databázové aplikácie. Zákaznikovi dodáváme software vždy lepší než pôvodne očakával.

Používame aj flexibilné open source riešenia

Vieme, že nemáte na IT vyčlenené obrovské rozpočty. Preto vždy hľadáme riešenie, ktorá má najlepší pomer cena/výkon a ktoré bude plne vyhovovať vašim požiadavkam.

Požadujete vývoj software?

Nájdeme pre vás najlepšie riešenie. Zašlite nám svoje požiadavky a my vám vytvoríme približnú cenovú kalkuláciu. Ak budete súhlasiť, vytvoríme vám analýzu.

Od ponuky po implementáciu

Po vzájomnom odsúhlasení analýzy a finálnej cenovej ponuky začneme s vývojom. K zavádzaniu dochádza najprv v skúšobnej prevádzke, kde odstránime drobné pripomienky, a potom nasadíme SW do ostrej prevádzky.

Riešenia - software

Naše aktuálne softvérové produkty

ELPOZ

Elektronická Evidencia Pozemkov : Softvér bol vytvorený za účelom zjednodušenia evidencie pozemkov vlastníkov Poľovníckych a Lesných združení, Pozemkových spoločenstiev , Urbárov, Obecných úradov. Jednou z najdôležitejších vlastnosti aplikácie ELPoz je spájanie vlastníkov združenia podľa rôznych identifikátorov.

LHE

Elektronická Lesná hospodárska evidencia : Softvérový produkt „LHE“ bol vytvorený pre odborných lesných hospodárov za účelom uľahčenia zjednodušenia práce pri evidovaní ťažby, obnovy lesa a ostatných evidencií . Zahŕňa všetky potrebné výstupy pre Okresné úrady podľa aktuálnej vyhlášky o LHE

LOVEC

Softvérový produkt bol vytvorený pre Poľovných hospodárov Poľovných združení za účelom zjednodušenia a spojenia evidencie o love a chove zveri a ostatných rôznych evidencií s tým súvisiacich. Zahŕňa takmer všetky potrebné výstupy pre Lesné úrady podľa súčasnej legislatívy podľa Zákona 274/2009 Z. z .

FIS

Forest Information System : Softvérový produkt „FIS“ bol vytvorený na zakázku pre ako nástroj na evidenciu činností spojených s certifikáciou lesa za účelom uľahčenia zjednodušenia práce. Zahŕňa všetky potrebné výstupy dané legislatívou vyhlášky Výstupy je možné odovzdávať v tlačovej ale aj v elektronickej podobe.

POZMAP

Softvérový produkt bol vytvorený pre Poľovných hospodárov Poľovných združení za účelom zjednodušenia a spojenia evidencie o love a chove zveri a ostatných rôznych evidencií s tým súvisiacich. Zahŕňa takmer všetky potrebné výstupy pre Lesné úrady podľa súčasnej legislatívy podľa Zákona 274/2009 Z. z .

EVPOL

Forest Information System : Softvérový produkt „FIS“ bol vytvorený na zakázku pre ako nástroj na evidenciu činností spojených s certifikáciou lesa za účelom uľahčenia zjednodušenia práce. Zahŕňa všetky potrebné výstupy dané legislatívou vyhlášky Výstupy je možné odovzdávať v tlačovej ale aj v elektronickej podobe.

POŽIČOVŇA

Aplikácia „Požičovňa náradia“ je určená na evidenciu zapožičania náradia v elektronickej forme s možnosťou tlače potrebných dokumentov: prehľad o zákazníkoch požičovne, prehľad o náradí určeného k zapožičaniu o prehľad o potrebných revíziách vybraného náradia, prehľad o zapožičaní náradia zákazníkom

EVNAR

Softvér "Evidencia zariadení a náradia " je Webová aplikácia typu klient-Server, ktorá bola vytvorená na Evidencia vlastného majetku (náradia, zariadení ) a evidencia presunu medzi skladmi (pobočkami) , evidencia výpožičiek a vrátení náradia zamestnancom (k práci , súkromne domov ....)

Priebeh práce

Ako to funguje pri vývoji riešenia

1

Vyšpecifikuje sa problém

Máme technologické odborné znalosti na vyšpecifikovanie Vašich požiadaviek a problémov, ktoré chcete vyriešiť

2

Zbierajú sa údaje

Veľmi dôležitou ulohou je zber údajov, ktoré už máte či už papierových , digitálnych alebo iných

3

Spracujú sa údaje

Najťažšou úlohou je vyhodnotenie dát a problémov a návrch a vytvorenie softvérového riešenia.